Bilimsel Program

 • Salon A
  AÇILIŞ TÖRENİ AÇILIŞ KONUŞMALARI

  09:00 - 10:30  Prof. Dr. Muhsin AKBABA, Kongre Başkanı, Çukurova Üniversitesi
  Prof. Dr. Claudio COLOSIO, Kongre Eş-Başkanı, Milano Üniversitesi
  Dr. Elizabeth PAUNOVIC, Dünya Sağlık Örgütü
  Dr. Shengli NIU, Uluslararası  Çalışma Örgütü
  Dr. Viorel GUTU, FAO Türkiye Temsilcisi
  Dr. Pavel URSU, DSÖ Türkiye Temsilcisi
  Uzm. Dr. Orhan KOÇ, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürü
  Doç. Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ, Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürü
  Dr. Hüseyin İLTER , T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü
  Jülide SARIEROĞLU, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  (Tensip buyururlarsa)
  Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı  (Tensip buyururlarsa)
  Dr. Ahmet DEMİRCAN, T.C. Sağlık Bakanı (Tensip buyururlarsa)
  10:30 - 11:00 Kahve Arası
  1.OTURUM ÇEVRESEL VE MESLEKSEL HASTALIKLARA KURUMSAL YAKLAŞIMLAR
  Oturum Başkanları Prof. Dr. Muhsin AKBABA, Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı AD
  Yrd. Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 
  11:00 - 11:20

  Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde Proaktif Yaklaşımlar

  Dr. Ahmet ÖZLÜ, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Daire Başkanı

  11:20 - 11:40

  Çalışanların Çevre ve Meslek Hastalıklarına Bakışı

  Uzm. Dr. Orhan KOÇ, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürü

  11:40 - 12:00

  Tarım Sektörünün Çevresel Etkilenimleri ve Kontrolü

  Prof. Dr. Ahmet Ruhi MERMUT, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakan Baş Danışmanı

  12:00 - 12:20

  Meslek Hastalıkları Açısından Kamu Hastaneleri

  Savaş ÇAMÖZ, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

  12:20 - 12:30 Tartışma
  12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
  2.OTURUM TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA  MESLEK HASTALIKLARINA BAKIŞ
  Oturum Başkanları Prof. Dr. Zeynep Aytül ÇAKMAK, Ufuk Üniversitesi Halk Sağlığı AD
  Doç. Dr. Ömer Hınç YILMAZ, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi
  14:00 - 14:20

  Çevre ve İş Sağlığındaki Güncel Gelişmeler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

  Dr. Toker ERGÜDER, Dünya Sağlık Örgütü

  14:20 - 14:40

  Tarım Sektörü ve Pestisit Kullanımı

  Dr. Ayşegül SELIŞIK, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı

  14:40 - 15:00

  Meslek Hastalıklarının Kontrolü: Üçüncü 1000 Yıl İçin Temel Hedefler

  Prof. Dr. Claudio COLOSIO, Milano Üniversitesi

  15:00 - 15:20

  Türkiye'de İş Yeri Hekimliği Sisteminin Bugünü ve Geleceği

  Dr. Atınç KAYINOVA, İşyeri Hekimleri Derneği

   15:20 - 15:40

  Meslek Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar

  Uzm. Dr. Arif KELEŞOĞLU, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  15:40 - 15:50

  Tartışma

  15:50 - 16:20

  Kahve Arası

  3.OTURUM

  MESLEKSEL HASTALIKLAR YÜKÜNÜ AZALTMA: ULUSLARARASI BAKIŞ AÇISI

  Oturum Başkanları Prof. Dr. Peri ARBAK, Düzce Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD
  Doç. Dr. Engin TUTKUN, Bozok Üniversitesi Halk Sağlığı AD
  16:20 - 16:40

  ILO'nun Meslek Hastalıkları Listesi ve Arka Planı

  Dr. Shengli NIU, Uluslararası  Çalışma Örgütü

  16:40 - 17:00

  DSÖ'nün Bölgesel İşbirliği Ofisi'nin DSÖ İşçi Sağlığına İlişkin Küresel Eylem Planının Uygulanmasına Yönelik Avrupa İçin Faaliyetleri

  Elizabeth PAUNOVIC, Dünya Sağlık Örgütü

  17:00 - 17:20

  Mesleksel Hastalıkların Küresel Yükü; ICOH'nun Rolü

  Prof. Dr. Jukka TAKKALA, ICOH Başkanı

  17:20 - 17:40

  Meslek Hastalıklarının Azaltılması ve Tespit Edilmesinde OSGB'lerin Rolü

  Yrd. Doç. Dr. Turhan ŞALVA, Maltepe Üniversitesi Halk Sağlığı AD

  17:40 - 17:50

  Tartışma

 • Salon B
  1. OTURUM SÖZEL BİLDİRİLER
  Oturum Başkanları Doç. Dr. Nebile DAĞLIOĞLU, Çukurova Üniversitesi Adli Tıp AD 
  14:00 - 15:30 SS-003 Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinde Yaşam Kalitesi, İş Kazaları ve Vardiyalı Çalışmanın Etkileri
  Arş. Gör. Didem YÜZÜGÜLLÜ, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
  SS-004 Gece Nöbet Tutan Kadın Sağlık Personelinde Melatonin, FSH, LH ve E2 Düzeylerinin Ölçülmesi
  Dr. Sibel SÖYLEMEZ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD
  SS-007 Adana il Merkezindeki Acil Servis Hekimlerinin Sağlık Profillerinin Belirlenmesi
  Dr. Erhan KAYA, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
  SS-014 Çalışma Koşullarının Sağlığa Etkisinin Değerlendirilmesi: Diş Hekimleri Örneği
  Yrd. Doç. Dr. Özlem TERZİ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
  SS-017 Kamu Sağlık Kuruluşlarında İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Olmadan Risk Değerlendirme Çalışması
  Müh. Burhan KEBABCI, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çalışan Sağlığı Birimi
  SS-022 Bir Üniversite Hastanesindeki İş Kazalarının Epidemiyolojik Paterni
  Yrd. Doç. Dr. Özlem TERZİ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
  SS-023 Bir Hastanede Çalışan Otomasyon Sekreterlerinde Tükenmişliğin Değerlendirilmesi
  Doç. Dr. Ersin NAZLICAN, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
  SS-032 AB ve Türkiye'de Hastanelerde Güvenlik ve Güvenli Hastane
  Hüseyin Hakan SAKAOĞLU, SBU Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  SS-037 Hastanelerde Laboratuvar Güvenliği
  Hüseyin Hakan SAKAOĞLU, SBU Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  SS-047 Sağlık Çalışanlarının Çalışan Güvenliği Uygulamalarından Memnuniyetleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
  Müh. Birgül BURUNKAYA, Adana İl Sağlık Müdürlüğü
  15:30 - 16:00 Kahve Arası
  2. OTURUM SÖZEL BİLDİRİLER
  Oturum Başkanları Prof. Dr. Zeynep Aytül ÇAKMAK, Ufuk Üniversitesi Halk Sağlığı AD
  16:00 - 17:30 SS-001 Yerleşik Tarım Çalışanlarının Zirai İlaçlama ve İş Kazaları ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
  Dr. Muhammet BAYRAKTAR, Niğde İl Sağlık Müdürlüğü
  SS-002 Hatay İlinde Çalışan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Çalışma Koşullarının Araştırılması
  Dr. Onur ACAR, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
  SS-005 Mevsimlik Tarım İşçilerinin İş Kazası Geçirme Durumlarının Araştırılması
  Arş. Gör. Tülin GÖNÜLTAŞ, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
  SS-015 Fındık Toplama İşçilerinin İşle İlgili Sağlık Sorunlarının Değerlendirilmesi
  Arş. Gör. Elif Nur KÖKSAL, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü
  SS-018 Bitki Koruma Makinelerinin İşletilmesi ve Pestisit Kullanımının Entegre Yönetimi "IMPLEMENT"
  Doç. Dr. Y. BENAL ÖZTEKİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
  SS-042 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının İyileştirilmesinde Ulusal Politika Belgelerinin Kurum ve Kuruluşların Stratejik Planlarına Aktarılması ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
  Dr. Selçuk YAKIŞTIRAN, SB Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari İşler Daire Başkanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi
  SS-049 Tek Aksı Traktör-Tarım Arabası Kombinasyonu Tarım Makinelerinde Güvenlik Sorunları ve Yaşanan Kazalar
  Doç. Dr. Yeşim BENAL ÖZTEKİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Samsun
  Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Pestisit Satış Yerlerinde Çalışanların Ruh Sağlığının Değerlendirilmesi 
  Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Şanlıurfa ve Adıyaman Bölgesinde Mevsimlik Tarım İşçisi Olarak Çalışan ve Laktasyon Döneminde Olan Annelerin Sütlerinde Kalıcı Organik Klorlu Bileşik Kalıntılarının Araştırılması
  Prof. Dr. Kafiye EROĞLU, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Salon A
  4. OTURUM MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLARDA TANI VE YENİ YAKLAŞIMLAR
  Oturum Başkanları Prof. Dr. Peri ARBAK, Düzce Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD
  Dr. Ahmet ÖZLÜ, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Daire Başkanı
  09:00 - 09:20

  Türkiye'de Silikozis Sorunu ve Boyutları

  Prof. Dr. Metin AKGÜN, Atatürk Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

  09:20 - 09:40

  Türkiye'de Çevresel ve Mesleki Asbestozis

  Prof. Dr. Mehmet BAYRAM, Bezmialem Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

  09:40 - 10:00

  Pestisit Risk Değerlendirmesinde Dermal Absopsiyon Tahmini İçin Yeni Yaklaşımlar

  Stefan MANDIC-RAJCEVIC, Milano Üniversitesi

  10:00 - 10:20

  Tarımsal Faliyetlerde Biomekanik Riskin Değerlendirilmesi ve Önlenmesi İçin Yeni Yaklaşımlar

  Federica MASCI, Milano Üniversitesi

  10:20 - 11:00

  Kahve Arası

  5. OTURUM

  SIK GÖRÜLEN MESLEK HASTALIKLARI VE RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR 1

  Oturum Başkanları Prof. Dr. Metin AKGÜN, Atatürk Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD
  Prof. Dr. Mehmet BAYRAM, Bezmialem Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD
  11:00 - 11:20

  İşe Bağlı Kas-İskelet Hastalıkları ve Ergonomi

  Prof. Dr. Emel ÖZCAN, İstanbul Üni Tıp Fak Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon ABD

  11:20 - 11:40

  Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesine Başvuran Hastaların Son 7 Yıllık Klinik ve SGK Süreç Yönetimi

  Uzm. Dr. Mevlüt KARATAŞ, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi

  11:40 - 12:00

  Parçacık Kaynaklı Bir Mesleki Hastalık Olarak Kardiyovasküler Hastalıklar

  Prof. Dr. Ulla VOGEL, Danimarka Teknik Üniversitesi

  12:00 - 12:20

  Ülkemizdeki Mesleki Astım Epidemiyolojisi ve Yönetimi

  Uzm. Dr. İpek ÖZMEN, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

  12:20 - 12:30 Tartışma
  12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
  6. OTURUM SIK GÖRÜLEN MESLEK HASTALIKLARI VE RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR 2
  Oturum Başkanları Prof. Dr. Fehime AKSUNGAR, Acıbadem Üniversitesi Tıbbi Biyokimya AD
  Prof. Dr. Ferdi TANIR, Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı AD
  14:00 - 14:20

  Pestisit Uygulamasına Bağlı Akciğer Sağlığı Sorunları

  Prof. Dr. Zafer SAK, Harran Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

  14:20 - 14:40

  Kadın ve Tekstilde Sağlık Sorunları

  Prof. Dr. Fatma EVYAPAN, Pamukkale Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

  14:40 - 15:00

  Radyasyon ve Kanser

  Ann OLSSON, DSÖ, Uluslararası Kanser Araştırmaları Merkezi

  15:00 - 15:20

  Mesleksel Kanserler

  Ann OLSSON, DSÖ, Uluslararası Kanser Araştırmaları Merkezi

  15:20 - 15:30 Tartışma
  15:30 - 16:00 Kahve Arası
  7. OTURUM MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLARDA GÜNCEL KONULAR - 1
  Oturum Başkanları Uzm. Dr. İpek ÖZMEN, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD
  Prof. Dr. Zafer SAK, Harran Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD
  16:00 - 16:20

  Çalışan Sağlığı Açısından Ruhsal Bozukluklar ve Kontrolü

  Prof. Dr. Tamer AKER, Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

  16:20 - 16:40

  Meslek ve Çevre Bakış Açısıyla Göçmen Sağlığı

  Dr. Matteo DEMBECH, Raporlama Uzmanı, DSÖ Suriyeli Mülteciler Sağlık Programı

  16:40 - 17:00

  Zonguldak'ta Kömür İşçilerinde Pnömokonyozu Yıllar İçindeki Değişimi

  Prof. Dr. Ferruh AYOĞLU, Bülent Ecevit Üniversitesi Halk Sağlığı AD

  17:00 - 17:10

  Tartışma

  PANEL - 1

  İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI

  Moderatör

  Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı AD

  17:10 - 18:00

  Yeni Uzman Gözüyle - M. Erdem ALAGÜNEY

  Asistan Gözüyle - Nur TÖREYİN

 • Salon B
  3. OTURUM SÖZEL BİLDİRİLER
  Oturum Başkanları Doç. Dr. Y. Benal ÖZTEKİN YURTLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
  09:00 - 10:30 SS-006 Kırım Kongo Kanamalı Ateş: 2014'ten 2017'ye
  Yrd. Doç. Dr. Derya YAPAR, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
  SS-009 14-18 Yaş Arası Lise Öğrencilerinin Bulaşıcı Hastalıklar, Temizlik ve Hijyen Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi
  Yrd. Doç. Dr. Aziz AKSOY, Bitlis Eren Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  SS-013 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Sekreterlerin Kas İskelet Sistemi Yakınmalarının İncelenmesi
  Arş. Gör. Elif DURMAZ, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
  SS-045 Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde Görevli Sağlık Çalışanlarında Lateks Alerjisi ve El Egzaması Sıklığı
  Yrd. Doç. Dr. Mehmet UYAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
  SS-053 Mean Platelet Volüm, Nötrofil / Lenfosit Oranı ve Ürik Asid Silikozis Tanısında Değerli midir?
  Uzm. Dr. Dilek ERGÜN, Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü
  SS-059 Bir Meslek Hastalığı Olarak Kuduz: Türkiye ve Dünya Gerçeği
  Doç. Dr. Başak HANEDAN, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları AD
  SS-060 Türkiye’de Leptospirozis’in Hayvan ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi, Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Prof. Dr. Ali BİLGİLİ, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji AD
  SS-061 Türkiye’de Toksoplazmozisin Hayvan ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi, Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Prof. Dr. Ali BİLGİLİ, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji AD
  SS-010 Hemşirelerde ve Hemşirelik Öğrencilerinde Duygusal Zeka ve Sosyal Medya Kullanımının Değerlendirilmesi
  Yrd. Doç. Dr. Gülden AYNACI, Trakya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
  SS-048 Ziraat Fakültesi 3 ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Pestisitlerin Zararları Hakkındaki Mesleki Bilgilerinin Değerlendirilmesi
  Doç. Dr. Ozan DEMİRÖZER, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
  SS-051 Eskişehir İlinde 2. Basamak Devlet Hastanesinde Açılan İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniğinin İlk 6 Ay Verisi
  Uzm. Dr. Mehmet Erdem ALAGÜNEY, Yunus Emre Devlet Hastanesi
  SS-052 Şüpheli ya da Borderline Anti-Human Immunodeficiency Virus Antikor Sonuçlarının Hızlı Moleküler Tanı Testi (Genexpert) İle Değerlendirilmesi
  Yrd. Doç. Dr. Sadık AKGÜN, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD
  SS-031 Hastane Çalışanlarında Hasta Bina Sendromu ile İç Ortam Hava Kalitesinin İlişkisi
  Arş. Gör. Ömer Faruk TEKİN, Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
  10:30 - 11:00 Kahve Arası
  4. OTURUM SÖZEL BİLDİRİLER
  Oturum Başkanları Prof. Dr. Serap Anette AKGÜR, Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü
  11:00 - 12:30 SS-021 Bir Toplum Sağlığı Merkezi Masa Başı Çalışma Ofislerinin Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi ve Çalışanların Sağlık Yakınmalarına Ergonomi Girişiminin Etkisi
  Uzm. Dr. İsmail Hakkı TUNÇEZ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
  SS-025 Ergonomic Risk Assessment in Laboratory Staff
  Arş. Gör. Elif GÜLER, Dokuz Eylul University The Graduate School of Natural and Applied Sciences
  SS-027 Sağlık Tesislerinde Ergonomi
  Hem. Sibel ÖZTÜRK, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği İl Koordinatörlüğü
  SS-028 İmalat Sektöründe Çalışan Bildirimi ve Revir Kayıtları Analizine Dayalı Ergonomik Risk Değerlendirme Çalışması
  Müh. Merve GÖKPINAR, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği AD
  SS-058 Mesleğe Bağlı Karpal Tunel Sendromuna Yakalanma Riskinin Elektrofizyolojik Olarak Degerlendirilmesi
  Öğr. Gör. Özlem IŞIK BARSAN, İstanbul Bilgi Üniversitesi SHMYO Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Güvenliği Programı
  SS-064 Effects of Formaldehyde on Inflammation Markers Among Exposed Workers
  Yrd. Doç. Dr. Lütfiye TUTKUN, Bozok University Department of Medical Biochemistry
  SS-011 Adana İli Karataş İlçesindeki Tarım İşçisi Kadınların Meme, Rahim Ağzı Ve Kalın Bağırsak Kanserleri Hakkında Bilgi Düzeyleri
  Dr. Burak KURT, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
  SS-034 Determination of Bisphenol A Levels in Ultra-Performance Liquid Chromatography
  Arş. Gör. Duygu ERYAVUZ, Selcuk University Faculty of Medicine Department of Biochemistry
  SS-033 Determination of Benzoic Acid and Sorbic Acid Levels in Ultra-Performance Liquid Chromatography
  Arş. Gör. Duygu ERYAVUZ, Selcuk University Faculty of Medicine Department of Biochemistry
  SS-026 Acil Servise Başvuran İş Kazalarının Retrospektif Analizi
  Yrd. Doç. Dr. Özlem TERZİ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp fakültesi Halk Sağlığı AD
  SS-043 Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesindeki İş Kazalarının İncelenmesi ve Önlenmesinde Eğitimin Rolü
  Uzm. Dr. Cenk BENLİ, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Urla İlçe Sağlık Müdürlüğü
  SS-056 Giresun İlinde 1.Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Personelin İş kazası Sıklığının ve Bildirme Oranının Değerlendirilmesi
  Uzm. Dr. Sema ÇELİK GÜRSES, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü
  SS-062 Bir İldeki Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının İş Kazası Geçirme Durumları ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
  Uzm. Dr. Tuba Duygu YILMAZ, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü
  12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
  5. OTURUM SÖZEL BİLDİRİLER
  Oturum Başkanları Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
  14:00 - 15:30 SS-050 Hearing Loss Due To Noise Exposure; A Case Report
  Uzm. Dr. Nejdiye MAZICAN, Ege University School of Medicine Department of Public Health Division of Work Health and Occupational Medicine
  SS-055 İSG KATİP Gürültü Ölçüm Sonuçlarının Sektörel Değerlendirilmesi
  Müh. Hatice SAĞLAM, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (İSGÜM)
  SS-030 Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Etkinliği İle İlgili Algının Meslek Guruplarına Göre Dağılımı
  Müh. Engin KONYALIGÜL, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü
  SS-036 Meslek Hastalıklarının Tespitinde Mühendislik Yaklaşımı
  Süleyman POLAT, Arya İş Güvenliği
  SS-041 Mardin İli Valilik Çalışanlarının Diyabet, Hipertansiyon ve Obezite Açısından Risk Düzeylerinin Belirlenmesi
  Uzm. Dr. Önder KARAŞİN, Artuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü
  SS-044 Ankara’da İşyeri Hekimlerinin Uygulamaları ve İş Doyumları
  Uzm. Dr. Mustafa ÇAKIR, Hopa Toplum Sağlığı Merkezi
  SS-046 Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde El Yıkama Konusunda Yapılmış Olan Bir Müdahale Çalışması
  Arş. Gör. Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
  SS-012 Silikoz ve Mezotelyoma Tanılı Olgu
  Uzm. Dr. Bahar TÜZÜN, İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi
  SS-020 Mediastinal Lenf Bezlerinde Yüksek PET-CT FDG tutulumu ile karakterize hastalık: Primer Nodal Antrakoz
  Yrd. Doç. Dr. Şehnaz OLGUN YILDIZELİ, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım AD
  SS-029 Solvent Maruziyeti ve Sarkoidoz
  Yrd. Doç. Dr. Vugar TÜRKSOY, Bozok Üniversitesi Halk Sağlığı AD
  SS-065 The Relationship Between Urinary Dimethylacetamide Levels and Pulmonary Function Tests in Acrylic Workers
  Dr. Serdar DENİZ, Provincial Health Directorate
  SS-008 Çimento Sanayi Çalışanlarında Karaciğer Enzim Değer Ölçümlerinin Rutin Periyodik Sağlık Muayenelerindeki Önemi
  Yrd. Doç. Dr. Savaş KANBUR, İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
  SS-066 The Relationship Mandelic Acid and Phenylglyoxylic Acid in Urine with Blood Styrene Levels of Industrial Workers. Right Known Mistakes
  Uzm. Dr. Servet Birgin İRİTAŞ, Ministry of Justice The Council of Forensic Medicine
  15:30 - 16:00 Kahve Arası
  6. OTURUM SÖZEL BİLDİRİLER
  Oturum Başkanları Prof. Dr. Ferdi TANIR, Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı AD
  16:00 - 17:30 SS-016 Dynamic Thiol/Disulphide Homeostasis in Patients with Brucellosis
  Yrd. Doç. Dr. Rukiye NAR, Medical Biochemistry Faculty of Medicine Ahi Evran University
  SS-035 Determination of Clozapine by Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry
  Arş. Gör. Duygu ERYAVUZ, Selcuk University Faculty of Medicine Department of Biochemistry
  SS-019 Türkiye’de İstatistiklerle Meslek Hastalığı, Tespiti ve Kapsamı
  Yrd. Doç. Dr. Resul KURT, İstinye Üniversitesi
  SS-024 Laboratuvarlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
  Müh. Elif BAYHATUN, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi
  SS-054 Sağlık Çalışanlarında Gece ve Gündüz Mesailerindeki Kan Kortizol Düzeyi
  Yrd. Doç. Dr. Müjgan ERCAN, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD
  SS-057 Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nde Çalışan Personelin Mesleki Riskleri ve Sağlık Sorunları
  Uzm. Dr. Elif Nur KÖKSAL, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü
  SS-039 Eve Götürülen Maruziyetten Okula Götürülen Maruziyete; Succicaptal ile Tedavi Edilen Toplu Cıva Zehirlenmesi Olayı
  Uzm. Dr. Erol Rauf AĞIŞ, Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Tıbbi Farmakoloji Bölümü
  SS-040 Diş Dolgu Tedavisi Sırasında Kazara Çeneye Cıva Enjeksiyonu Sonucu Gelişen Cıva İntoksikasyonu
  Uzm. Dr. Meşide GÜNDÜZÖZ, Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Meslek Polikliniği
  SS-063 Assessment of Inflammation Markers and Toxicity of Dimethylacetamide Exposure in Fiber Workers
  Yrd. Doç. Dr. Vugar TÜRKSOY, Bozok Üniversitesi Halk Sağlığı AD
  SS-038 Farklı Birimlerdeki Radyasyona Maruz Kalan Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliğine İlişkin Bilgi Düzeyi Ve Koruyucu Donanım Kullanım Sıklığının Araştırılması
  Uzm. Dr. Seher KURTUL, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları BD
 • Salon A
  8. OTURUM TARIM SEKTÖRÜNDE MESLEK HASTALIKLARI RİSKLERİ
  Oturum Başkanları Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Prof. Dr. Claudio COLOSIO, Milano Üniversitesi
  09:00 - 09:20

  Tarımda Yeni Ortaya Çıkan Riskler ve Hastalıklar

  Prof. Dr. Gert Van Der LAAN, Milano Üniversitesi

  09:20 - 09:40

  Tarım Sektöründe Kimyasal Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

  Prof. Dr. Claudio COLOSIO, Milano Üniversitesi

  09:40 - 10:00

  Organik Tozlar, Kimyasallar ve Biyomekanik Riskler

  Prof. Dr. Gert Van Der LAAN, Milano Üniversitesi

  KONFERANS - 2 İnternete Dayalı Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar ile İlgili Veri Toplama 
  10:00 - 10:30 Prof. Dr. Frank Van DIJK, İş Sağlığı Geliştirme Vakfı
  10:30 - 11:00 Kahve Arası
  9. OTURUM TARIM ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI - 1 
  Oturum Başkanları Prof. Dr. Turan BUZGAN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD
  Prof. Dr. Belma KOÇER GÜMÜŞEL, Hacettepe Üniversitesi Farmasötik Toksikoloji AD
  11:00 - 11:20

  Tarımda Mesleki Hastalıklara Genel Bakış

  Prof. Dr. Gert Van Der LAAN, Milano Üniversitesi

  11:20 - 11:40

  İşitme Kaybı ve Önleme

  Dr. Kaan Özkan KARADAĞ, İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi

  11:40 - 12:00

  Tarımsal İşçilerin Sağlığı Batı Balkan Ülkelerinin Gerçek Mücadelesi: Makedonya Örneği

  Prof. Dr. Jovanka KARADZINSKA BISLIMOVSKA, Üsküp Kril Metodi Üniversitesi

  12:00 - 12:20

  Sağlıklı Davranış Kazandırma Modelleri

  Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

  12:20 - 12:30 Tartışma
  12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
  10. OTURUM TARIM ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI - 2
  Oturum Başkanları Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Ann OLSSON, DSÖ, Uluslararası Kanser Araştırmalar Merkezi
  14:00 - 14:20

  Tarımda Sanitasyon Uygulamaları

  İlker KAYI, Koç Üniversitesi, Halk Sağlığı AD

  14:20 - 14:40

  Mesleksel Zoonotik Hastalıklar

  Prof. Dr. Turan BUZGAN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları AD

  14:40 - 15:00

  Endokrin Bozucu Kimyasallar

  Prof. Dr. Belma KOÇER GÜMÜŞEL, Hacettepe Üniversitesi Farmasötik Toksikoloji AD

  15:00 - 15:20

  Tarım Sektöründe Yaralanmalar ve Korunma 

  Doç. Dr. Y. Benal ÖZTEKİN YURTLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

  15:20 - 15:30 Tartışma
  15:30 - 16:00 Kahve Molası
  11. OTURUM MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLARDA BİLDİRİM SİSTEMİ
  Oturum Başkanları Doç. Dr. Hüseyin KAYADİBİ, Hitit Üniversitesi Tıbbi Biyokimya AD
  Prof. Dr. Muhittin A. SERDAR, Acıbadem Üniversitesi Tıbbi Biyokimya AD
  16:00 - 16:20

  KOBİ'lerde Mesleki Sağlık Hizmetleri; Kaç Doktor Gerekiyor ve İyi Bakımı Nasıl Sağlarız?

  Prof. Dr. Brigitte Froneberg, Alman İSG Enstitüsü

  16:20 - 16:40

  Sağlık Gözetimi ve Biyolojik Maruziyet Endeksleri

  Doç. Dr. Engin TUTKUN, Bozok Üniversitesi Halk Sağlığı AD

  16:40 - 17:00

  Mesleksel ve Çevresel Hastalıkların Bildiriminde Mevzuat İyileştirmeleri

  Dr. Emre AYDIN , Sosyal Güvenlik Kurumu

  17:00 - 17:20

  Meslek Hastalıklarında Edime Giden Süreçte Yaklaşımlar

  Dr. Mümine DOĞUKAN, Sosyal Güvenlik Kurumu

  17:20 - 17:30

  Tartışma

  2'Lİ KONFERANS

  İŞYERİNDE PSİKOAKTİF MADDE SAPTANMASI VE MADDE ANALİZİNİN TIBBİ VE HUKUKİ BOYUTU

  17:30 - 18:00

  Prof. Dr. Serap Anette AKGÜR, Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü

  Prof. Dr. Nebile DAĞLIOĞLU, Çukurova Üniversitesi Adli Tıp AD

 • Salon A
  12.OTURUM MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLARDA LABORATUVARIN ROLÜ
  Oturum Başkanları Doç. Dr. Doğan YÜCEL, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü
  Doç. Dr. Engin TUTKUN ,Bozok Üniversitesi Halk Sağlığı AD
  09:00 - 09:20

  Ağır Metal Toksisitesi ve Analizleri

  Prof. Dr. Fehime AKSUNGAR, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD

  09:20 - 09:40

  Pestisit Analizleri

  Doç. Dr. Hüseyin KAYADİBİ, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD

  09:40 - 10:00

  İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kullanılan Analiz Yöntemleri

  Dr. Ömer GÜZEL, Centro Laboratuvarları

  10:00 - 10:20

  Labratuvar Analizlerinde Karşılaşılan Sorunlar

  Prof. Dr. Muhittin A. SERDAR, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD

  10:20 - 10:30 Tartışma
  10:30 - 11:00 Kahve Arası
  13.OTURUM MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLARDA ÖNCELİKLİ KONULAR
  Oturum Başkanları Prof. Dr. Muhsin AKBABA, Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı AD
  Prof. Dr. Zeynep Aytül ÇAKMAK, Ufuk Üniversitesi, Halk Sağlığı AD
  11:00 - 11:20

  Elektromanyetik Alanlar

  Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN, Gazi Üniversitesi Halk Sağlığı AD

  11:20 - 11:40

  Zeolit Temasının Sağlık Üzerine Etkileri

  Prof. Dr. Muzaffer METİNTAŞ, Osmangazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD.

  11:40 - 12:00

  Nanotoksikoloji

  Prof. Dr. Kai SAVOLAINEN, Fin Enstitüsü Halk Sağlığı Bölümü

  12:00 - 12:20

  Mikro Kirleticiler

  Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü

  12:20 - 12:30

  Tartışma

  12:30 - 13:00

  KAPANIŞ

Test

Form Gönderimi

Tamam

© FTS Turizm Kongre Organizasyon Hizmetleri | Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknobay.